COMUNITATS DE VEÏNS

Reformem:

  • - Vestíbuls.
  • - Reparar escales.
  • - Treballs de pintura.
  • - Retirar estucats.
  • - Electricitat, etc.

I qualsevol altre treball que necessitin fer a la seva comunitat de veïns, ajudant-li a vostè i a la seva comunitat a millorar les seves instal•lacions.

imagenComunidad imagenComunidad imagenComunidad