MANTENIMIENT

El nostre personal s’encarregarà de fer el manteniment de les seves instal•lacions de climatització i d’aire condicionat, aconseguint d’aquesta manera, el millor rendiment, eliminar possibles averies i reduir el consum dels seus equips aconseguint el seu punt òptim de funcionament. Contractant els nostres serveis estarà evitant possibles molèsties, ja que nosaltres ens farem totalment càrrec de tot, sent nosaltres els que ens posarem en contacte amb vostè abans de cada visita, així les seves instal•lacions i equips de fred deixaran de ser un problema.

AVIS IMPORTANT
EDIFICIS AMB GENERADORS DE FRED O CALOR DE POTÈNCIA SUPERIOR A 70KW

La INSTRUCCIÓ de 6 d’abril de 2011 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, estableix la obligació dels titulars dels edificis amb generadors de calor o de fred de potencia superior a 70KW, a realitzar les inspeccions periòdiques d’eficiència energètica, per tal de verificar el compliment de l’exigència d’eficiència energètica establerta en el RITE.

imagenServicios imagenServicios imagenServicios